MeadowFloor renovatie

  • Te monteren op vrijwel alle voorkomende standaardroosters.
  • Geschikt voor alle spleetbreedtes.
  • Indien gewenst kan Proflex de spleetbreedtes van uw bestaande roosters vergroten.
  • Tijdens de montage kunnen de koeien gewoon op stal blijven staan.
  • Dezelfde emissienorm als de Meadowfloor (6,0 kg NH3 per dierplaats per jaar)
  • Desgewenste verzorgt Proflex tevens de montage.

Over dit product

Steeds meer rundveehouders kiezen voor het jaarrond opstallen van hun melkvee. De klauwen van koeien zijn hier niet geschikt voor. Waar vroeger koeien een groot deel van het jaar op een zachte ondergrond in de wei liepen, staan en lopen ze nu constant op een harde betonnen ondergrond. Dit geeft problemen aan klauwen en beenwerk. Bij toepassing van nieuwe roosters heeft Proflex daarom de MeadowFloor ontwikkeld. Hierbij lopen de koeien een groot deel van de tijd op een zachtere rubberen ondergrond. Voor de koeien is het alsof ze nog in de wei staan. Vandaar de naam MeadowFloor.

Daarnaast willen en/of moeten ook veel veehouders om milieutechnische redenen de vloeren in hun bestaande stallen emissiearm maken. Het emissiearm maken van bestaande stallen zal voor veel veehouders in het kader van de PAS wetgeving de enige mogelijkheid zijn om nog uit te breiden op hun bedrijf. Maar op de meeste bedrijven zijn de roosters nog veel te goed om verwijderd te worden.

Speciaal voor bestaande stallen waarvan de huidige roostervloer nog goed is heeft Proflex een renovatieuitvoering ontwikkeld van de MeadowFloor. De bestaande roostervloer wordt gebruikt als basis voor de MeadowFloor renovatie. Hierop worden op een uitgekiende wijze prefab composiet blokjes en speciale rubberdelen gemonteerd. De totale vloerhoogte stijgt 2 cm bij toepassing van de MeadowFloor renovatie.

Bij keuze voor de MeadowFloor renovatie verzorgt Proflex desgewenst de gehele montage voor u.

Informeer naar de mogelijkheden van deze unieke diervriendelijke en sterk emissie beperkende vloer voor uw stal bij één van onze ervaren medewerkers.